HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

ĐẠI LÝ

I.Tại Hà Nội: Namex Pharma Add: 123/57 Tan Trieu – Thanh Tri – Hanoi Tel: 04.22124678/ 04.22124876 Fax: 043.8549543 Cell: 0947.550068 Email: infor@namexpharma.vn Website: http://namexpharma.vn II. Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ 35/D5, P.8, Q3, TP. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 0993.505908

Xem tiếp