ĐẠI LÝ

I.Tại Hà Nội:

Namex Pharma

Add: 123/57 Tan Trieu – Thanh Tri – Hanoi
Tel: 04.22124678/ 04.22124876
Fax: 043.8549543
Cell: 0947.550068
Email: infor@namexpharma.vn
Website: http://namexpharma.vn

II. Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ 35/D5, P.8, Q3, TP. Hồ Chí Minh
– Điện thoại: 0993.505908